Užimtumo tarnybos programa - Vestuvių verslo mokykla
Skip links

Vestuvių planavimo-dekoravimo verslo mokymai

Apie Programą

Vestuvių planavimo – dekoravimo verslo mokymų programos tikslas ir uždaviniai:

 • suteikti vestuvių planavimo – dekoravimo verslo žinių ir įgūdžių.
 • Uždavinys: teorijos ir praktikos mokymas.
Reikalavimai:
 • Ne jaunesnis nei 21 m.
 • Būtinas vidurinis išsilavinimas.
 • Darbo su kompiuteriniu įgūdžiai (word, excel programomis).
 • Turėti kompiuterį, internetą, mokėti naudotis Zoom programa su video vaizdu. (per kompiuterį, netinka telefonas)
NSŠ programoje įgyjamos ar tobulinamos profesinės kompetencijos:

Suprasti paslaugos svarbą bei poreikį, analizuoti viešai prieinamą informaciją:

 • Mokės daryti rinkos ir konkurentų analizę.Gebės suplanuoti pagal individualius poreikius užsakovo vestuves, įsikurti savo darbo vietą, administruoti savo verslą.


Pardavimo strategija. Pokalbio su klientu simuliacija:

 • Dalyvis žinos ir išmanys vestuvių planavimo ir dekoravimo paslaugos pardavimo eigą, procesą ir strategiją. Išbandys save inscenizuotame susitikime su „klientu“ praktinėje dalyje.


Vestuvių planavimo ir dekoravimo komercinio pasiūlymo paruošimas, jo pristatymas užsakovui:

 • Pagal individualius kliento poreikius mokės pateikti užsakovo šventei pasiūlymus, sudaryti vestuvių dienos planą, šventės ir dekoro sąmatą, parašyti tinkamai kvietimų tekstą.
 • Efektyvi komunikacija, inovatyvus mąstymas, komandinis darbas, verslo kūrimas.
 • Dalyvis įgaus būtinus įgūdžius valdyti vestuvių projektą nuo vestuvių verslo starto, paslaugos pardavimo momento iki projekto įgyvendinimo. Išmokti laiko planavimo, valdymo ir pasirengimo šventei strategijos.
 • Vesti viso vestuvių planavimo laikotarpiu tinkamą komunikaciją su klientu, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis.


Kūrybiškumo lavinimas:

 • Mokės tinkamai sukurti vestuvių dekoravimo pasiūlymą užsakovui pagal ind. jo poreikius.

Baigęs programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti vestuvių planavimo, dekoravimo ir renginių organizavimo srityse, įkurdamas savo nuosavą verslą arba būti laisvai samdomose šios sferos pozicijose.

51
val. mokymų programa
online
paskaitos realiu laiku
8
darbo dienos
1,6
savaitės
51
val. mokymų programa
8
darbo dienos
1,6
savaitės
4 Online
Paskaitos realiu laiku
Mokytojai

Vestuvių verslo mentorė, vestuvių planuotoja: Inga Klimienė

** Mokytojų sąrašas gali keistis.

Programa
Mokymo temos pavadinimas Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui
Vestuvių planavimo istorija, rinka 3 3
Vedybų statistika ir konkurencinė aplinka 1,5 1,5
Planuotojo paveikslas ir atliekami darbai 1,5 1,5
Kolektyvo formavimas, būdai/ modeliai, pavaldinių darbo organizavimas 0,5 0,5
9 galimybės verslo plėtrai (papildomų veiklų kryptys) 1,5 1,5
Vestuvių verslo organizavimo eiga ir principai 1,5 1,5
7 formatai vestuvių šventėms. Detali apžvalga 3,5 3,5
Galimų santuokų registracijų būdai ir galimybės 1 1
Mokymo temos pavadinimas Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui
Stiliai vestuvių floristikoje ir dekore 1 1
Planuotojo, floristo ir dekoratoriaus profesiniai skirtumai. Ar gali planuotoja būti ir floristė, ir dekoratorė? 1 1
Kodėl kainuoja dekoratoriaus darbas? Iš ko susideda floristo ir dekoratoriaus atlyginimas? 0,5 0,5
Desertai vestuvėse. Tortų „mados". Kaip sukurti desertų stalą? 1 1
Ko paklausti pas klientą, aiškinantis floristikos ir dekoro poreikius? 0,5 0,5
Mokymo temos pavadinimas Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui
darbas su trečiosiomis šalimis:
darbas su šventės vietomis ir kontaktų sąrašas 1 1
fotografija ir video vestuvėse, kontaktų sąrašas 2,5 2,5
atlikėjai ir muzikos grupių koncertai vestuvėse 0,5 0,5
 • garsistai, įgarsintojai bei apšvietėjai vestuvėse;
 • vedėjai vestuvėse ir kontaktų sąrašas;
 • įvaizdžio specialistų kontaktai;
0,5 0,5
šiuolaikinės vestuvės ir kitos pramogos vestuvėse 1 1
Mokymo temos pavadinimasIš visoTeoriniam mokymuiPraktiniam mokymui
 • jaunųjų psichologija ir vestuvių planavimo mitai;
 • kliento paveikslas;
 • darbo su klientais ypatumai;
 • klientų poreikių aiškinimąsis;
 • paslaugos pardavimas ir pardavimo eiga.
22 

 

Mokymo temos pavadinimasIš visoTeoriniam mokymuiPraktiniam mokymui
meniu, gėrimų, desertų pasiūlymų analizė, taisyklės, sudarymas ir paskaičiavimas11 
tinkamo vestuvių dienos plano taisyklės ir sudarymas1,51,5 
tinkamo biudžeto sudarymas ir taisyklės0,50,5 
biudžeto optimizavimo taisyklės, galimybės ir būdai11 
tipinio kvietimų rašymo taisyklės0,50,5 

 

Mokymo temos pavadinimasIš visoTeoriniam mokymuiPraktiniam mokymui
kelių skirtingų (mažų, prabangių, vestuvių popietės formato) vestuvių pasiūlymų (vestuvių dienos plano, kvietimų teksto ir biudžeto) klientui sudarymo pavyzdinės pratybos;33 
pavyzdinių pasiūlymų palyginamoji analizė.11 
floristikos ir dekoro vestuvių pasiūlymų kūrimas, sąmatos paskaičiavimas.22 
Mokymo temos pavadinimas Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui
 • susitikimo su tipiniu klientu inscenizacija;
 • inscenizuoto kliento šventės poreikių aiškinimasis; tipinio vestuvių dienos plano pagal inscenizuoto kliento poreikius sudarymas;
 • tipinio vestuvių biudžeto pagal inscenizuoto kliento poreikius sudarymas ir optimizavimas; tipinio kvietimų teksto pagal inscenizuoto kliento poreikius sudarymas;
 • inscenizuoto kliento pasiūlymo sudarymo klaidų analizė ir aptarimas;
 • teikiamos rekomendacijos galimam pasiūlymo pagerinimui.
4 4
Mokymo temos pavadinimas Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui
 • Asmeninių tikslų išsikėlimas naujo verslo pradžiai (veiklos pavadinimas, socialinių tinklų užvedimas, paslaugų išsigryninimas ir apsirašymas, veiklos rūšies pasirinkimas)
 • Metodikos, padedančios siekti nusistatytus tikslus.
3 1 2
 • Darbas su asmeninėmis užklausomis.
 • Pasiūlymų ir idėjų verslo kūrimui šturmas.
3 3
3 namų darbai ir analizė, skatinanti „ įdarbinti“ gautas žinias kuriant savo verslą. 3 3
Mokymo temos pavadinimas Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui
 • gautų žinių patikrinimas (žodžiu, pratybų pabaigoje);
 • žinių aptarimas, įvertinimas ir tolimesnės rekomendacijos.
 • išklausyto vestuvių planuotojos - dekoratorės teorijos kurso pažymėjimo įteikimas.
2
 • norint ateityje laipsniškai kelti turimos kvalifikacijos lygį, specialiomis sąlygomis rekomenduojame papildomai įgyti Universalios ir/arba Profesionalios planuotojos kvalifikaciją.
 • * Pastaba. Kvalifikacijos kėlimas ateityje vyksta iš asmeninių lėšų. Užimtumo tarnyba finansavimo tam neteikia.


 • baigus mokymus kviečiame dalyvauti grupinėje vestuvių verslo mentorystėje, padedančioje greičiau „įsukti“ sėkmingai veikiantį ir pelną nešantį verslą;
 • esant poreikiui pasinaudoti verslo kūrimo individualiomis konsultacijomis;
 • prisijungti prie sėkmingai vestuvių verslą auginančių vestuvių verslo senbuvių bendruomenės, dalyvauti jiems skirtuose vestuvių verslo renginiuose.
 • * Pastaba. Dalyvavimas mentorystės programose vyksta iš asmeninių lėšų. Užimtumo tarnyba finansavimo tam neteikia. 

  Mokymų FINANSAVIMAS

  Informacija apie mokymų finansavimą rasite užimtumo tarnybos tinklalapyje: https://uzt.lt/

  tvarkaraštis

  Mokymai vyksta 1 kartą per mėnesį. 
  Paskaitos vyksta darbo dienomis, darbo valandomis.
  Teirautis tikslaus grafiko čia: Kontaktai

  • “Vestuviu Verslo Mokykla”  ir vienintelė mokykla Lietuvoje, kurioje galima įgyti profesionalios vestuvių planuotojos kvalifikaciją bei žinias sėkmingam verslo įkūrimui.
  • Mokymų programos įvertintos ir patvirtintos akredituotos programų vertinimo komisijos bei registruotos Lietuvos Švietimo Ministerijos ir SNU programų registruose.
  • Dėstytojai – ne mažiau kaip 5 metų patirtį turintys šioje srityje.

  1 dalyje dirbama grupėje, atliekami pokalbiai su kiekvienu dalyviu, įgyjamos žinios apie vestuvių planavimo, koordinavimo verslą ir jo pagrindus susipažins su statistika ir konkurencija bei būsimo verslo aplinka, įgyjami bendrieji, minkštieji įgūdžiai.

  2 dalyje mokomasi vestuvių dekoravimo pagrindų, suprasti šios profesijos niuansus, skirtumus nuo kitų veiklų ir kainodaras, aiškinti klientų dekoravimo poreikius.

  3 dalyje mokomasi išmanyti ir suprasti bendradarbiavimą su trečiomis šalimis. Išmanyti trečiųjų šalių profesijų niuansus, kad dirbant šventėje kartu organizatorė gebėtų sudaryti komandai tinkamas sąlygas kokybiškam jų darbui atlikti.

  4 dalyje mokomasi dirbti su klientu. Susipažinti su juo, suprasti jo problemines vietas, aiškintis poreikius, suprasti pardavimo eigą ir procesą.

  5 dalyje mokomasi kurti pasiūlymus šventei, pateikti tinkamą šventės planą, sudaryti ir optimizuoti biudžetą, pateikti kvietimų tekstą.

  6 dalyje pasiūlymų kūrimo dirbtuvėse mokomasi praktiškai atlikti skirtingus pasiūlymus klientams, pagal ind. jų poreikius.

  7 dalyje mokomasi praktiškai bendradarbiauti su klientu: nuo inscenizuoto kliento susitikimo, paslaugos pardavimo iki pasiūlymo pateikimo.

  8 dalyje mokomasi kaip sukurti/ įkurti savo verslą žingsnis po žingsnio: pavadinimo, logo, soc. tinkluose profilio sukūrimo, turinio kūrimo.

  9 dalyje vyksta mokymų apibendrinimas, įvertinimas, teikiamos tolimesnės rekomendacijos veiklai, įteikiamas mokymų baigimo pažymėjimas.

  Mūsų kontaktai:

  Parašyk mums - susisieksime su Tavimi, kad galėtum studijuoti bei prisijungti prie mūsų profesionalios mūsų vestuvių verslo bendruomenės!

  Mus remia:
  Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome, paspauskite mygtuką „Sutinku”.